• I
 • D
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • E
 • E
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • S

Subscripció

Nom

Cognoms

E-mail


 Sí, desitjo rebre informacions de revistaidees.cat al correu electrònic especificat i accepto les condicions d'ús i la política de privacitat d'aquest web.Tractament de dades: El responsable del tractament de les dades és el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, unitat del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
 
Finalitat: Gestió dels contactes per a la difusió i promoció dels continguts i activitats del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Els usos previstos són els derivats de la difusió dels continguts de la revista Idees i les seves diferents edicions monogràfiques, així com novetats informatives, promoció i difusió de jornades, ponències, conferències, publicacions i qualsevol altre acte o activitat organitzada pel CETC.
 
Legitimació i destinataris: Consentiment de la persona interessada. No es preveu la cessió de les dades.
 
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació mitjançant la presentació d'un escrit adreçat al Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (C/ Tapineria, 10, 08002 Barcelona), a través de la bústia de la delegada de protecció de dades del Departament (protecciodades.exteriors@gencat.cat) o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat.
 
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer-ne els detalls, podeu consultar la fitxa amb la descripció del tractament de contactes del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, disponible al web del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.