• I
 •  
 • E
 •  
 •  
 •  
 • D
 •  
 • E
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • S

Propostes pel futur d'Europa

CETC


Els reptes institucionals
Compartir
12 de setembre de 2019

La Unió Europea travessa des de fa temps un període de crisi que qüestiona la seva solidesa com a projecte polític, econòmic, social i cultural. Als símptomes de falta de lideratge cal sumar-li la distància creixent entre les institucions i la ciutadania i l’augment de la desafecció, que posen en perill la continuïtat i la legitimitat del procés d’integració iniciat en acabar la Segona Guerra Mundial.

El monogràfic de la revista IDEES #46 sobre “El futur del projecte europeu ha aplegat les veus i mirades de diferents persones que des de l’acadèmia, el pensament o des de la seva expertesa, tracten alguns dels principals reptes que afronta la ciutadania europea a l’encarar la tercera dècada del segle XXI. Reptes propis del projecte europeu, com són els reptes democràtics o de canvi institucional, i d’altres que tenen sobretot un abast global, com els canvis demogràfics, les crisis econòmiques, la seguretat, els conflictes o el canvi climàtic.

Aquest monogràfic, a més de permetre realitzar una diagnosi i un estat de la qüestió, també té per objectiu aportar propostes i idees que ens permetin fer front a aquests grans reptes des d’una ambició renovada que permeti articular iniciatives de transformació i superació dels problemes i conflictes actuals que acumulem a Europa. Contribuint també des de Catalunya i les seves institucions al debat de la construcció del projecte europeu i reforçar la confiança de la ciutadania per continuar avançant democràticament i ser presents amb veu pròpia en els grans debats globals.

A continuació, doncs, es recullen de forma sintètica i per blocs temàtics les principals propostes que conformen aquest monogràfic a través dels articles i col·laboracions dels autors i autores que han participat a l'IDEES #46. Des de la renovació del mètode d'integració fins a la creació d'una renda bàsica incondicional, passant per les reformes fiscals i monetàries o el desenvolupament d'un nou concepte de ciutadania.

Per anar d'un àmbit temàtic a l'altre, cliqueu a les fletxes o feu servir el següent menú de navegació.