• I
 •  
 • E
 •  
 •  
 •  
 • D
 •  
 • E
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • S

Els escenaris de futur de la UE

CETC


Els reptes institucionals
Compartir
12 de setembre de 2019

Els escenaris de futur de la UE

La Unió Europea (UE) és un projecte polític i econòmic únic al món. A partir de dos principis, unió i diversitat, la UE i els estats membres han estat capaços d’aconseguir avenços sense precedents en la seva integració econòmica i política. Alhora, la Unió Europea és també un projecte de gran complexitat política que ha anat avançant a través de diverses fases de construcció comunitària i que actualment viu una crisi estructural sobre la seva evolució futura. 

Davant de les profundes sacsejades socials i econòmiques que han tingut lloc al llarg dels darrers anys, Europa es troba de nou en una cruïlla on ha de decidir com fer front a un context internacional que ofereix tantes oportunitats com reptes. La UE fa front, doncs, una nova fase en el procés de construcció en la qual no només es debat el rumb del projecte, sinó la seva mateixa essència i continuïtat. 

Amb aquest horitzó present, l’ex president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va presentar el març de 2017 l’anomenat Llibre blanc sobre el futur d’Europa. En un moviment que volia ser el preludi del debat de les eleccions al Parlament Europeu de 2019, Juncker plantejava cinc escenaris d’evolució de la Unió Europea amb la voluntat que els governs, la ciutadania i la societat civil es posicionessin davant els principals reptes comunitaris.  

Catalunya, a través del seu teixit social, econòmic, cultural, i també gràcies al conjunt de les seves institucions, és part del batec de l’Europa d’avui. Catalunya ha estat sempre un país i una societat fortament compromesa amb el projecte europeu i la seva vocació és autèntica i incansable. És des d’Europa que Catalunya aspira a la transformació del món per assolir un equilibri més just, solidari, sostenible i en pau amb la resta de la comunitat internacional.  

Com no podia ser d’una altra manera, des de Catalunya s’ha participat intensament en aquest debat sobre el futur de la UE i és en aquest sentit que, amb l’objectiu d’aportar elements de judici al posicionament del Govern de la Generalitat de Catalunya i de la societat catalana en conjunt, el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC)1 ha analitzat el posicionament dels principals think tanks i centres de pensament europeus respecte els escenaris de reforma de les institucions comunitàries que proposava la Comissió. 

Els escenaris previstos en el Llibre blanc descriuen les reformes i polítiques que caldria posar en marxa en cada cas d’aquí a l’any 2025, quan acabi el mandat que s’ha iniciat amb les eleccions del maig de 2019. Els cinc escenaris de Juncker contemplen diferents gradacions en el procés d’integració: des d’un escenari de mínims, reduint la UE únicament a instruments de lliure comerç, fins a un escenari de màxims que suposi apostar per una major integració i unió política que s’encamini cap a la idea d’uns Estats Units d’Europa. 

Amb aquest informe, el CETC ha volgut analitzar què diuen els principals think tanks europeus sobre el futur d’Europa i recopilar els grans temes de debat que formen part de l’agenda europea de cara a les importants decisions que s’hauran de prendre durant aquesta legislatura. L’informe que es presenta a continuació no pretén ser exhaustiu, atesa la quantitat i la diversitat d’informació, fonts, temes, àmbits i aproximacions ideològiques, però creiem que és un instrument útil per promoure la participació de Catalunya en els debats que s’estan duent a terme als principals centres de pensament europeus.

 

 


Les infografies que es presenten a continuació ofereixen una visió general de les institucions i documents analitzats per a la realització d'aquest informe: